تشکیل کمیته انتخابات ریاست جمهوری دهم

در جلسه شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی تصویب شد:

 تشکیل کمیته انتخابات ریاست جمهوری دهم

آفتاب: شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی تشکیل کمیته انتخابات ریاست جمهوری دهم را تصویب کرد.

به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، در جلسه شب گذشته شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی پس از بررسی رویدادهای مهم داخلی و خارجی، گزارش رایزنیها در مورد انتخابات ریاست جمهوری مطرح گردید و با ارائه پیشنهاد اعضاء و کمیته سیاسی مقرر شد که دبیرکل حزب در چارچوب جمع‌بندی‌های شورای راهبردی کمیته انتخابات را برای برنامه‌ریزی اقدامات و تکمیل رایزنی‌ها تشکیل دهد.

همچنین کمیته انتخابات حزب توسعه و عدالت ایده‌های انتخاباتی را بر مبنای اصل برنامه محوری،‌ جمع‌گرایی و نامزد متعهد پیگیری می‌نماید.

شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت برای ارتقاء شاخص‌های کیفی انتخابات و دستاوردهای آن در پیشبرد امور کشور بر تحول در مقدمات و الزامات ورود به رقابت‌های مطلوب تایید کرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید