کلیات لایحه مجازات اجتماعی جایگزین زندان تصویب شد

آفتاب: مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه مجازات اجتماعی جایگزین زندان را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه به بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین پرداختند و کلیات لایحه مزبور را با 155 رای موافق و 6 رای مخالف به تصویب رساندند.

این لایحه در شش فصل با عناوین مواد عمومی، دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و مواد متفرقه تنظیم شده است.

براساس ماده 1 لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان و در صورت تصویب نهایی این لایحه، مجازات های اجتماعی جایگزین زندان که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی می باشد، با مشارکت مردم و نهادهای مدنی به شرح مواد این قانون اعمال می گردد.

مجازات‌های یاد شده با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه تعیین می‌شود.

همچنین براساس این لایحه در کلیه مجازات‌های مقرر قانونی، توام بودن سایر مجازات‌ها با حبس، تاثیری در اجرای مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان نداشته و همچنین در این موارد صدور حکم به مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان مانع از اعمال همزمان سایر مجازات‌های مقرر قانونی نمی‌باشد.

طبق یکی از مواد دیگر لایحه مزبور در جرم های غیر عمدی تعیین مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان، الزامی است مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت، تعیین مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس برای دادگاه اختیاری است.

همچنین براساس ماده 7 این لایحه در جرم‌های عمدی و غیر عمدی که حداقل مجازات قانونی آنها کمتر از نود و یک روز حبس است و دادگاه نمی‌تواند حکم به حبس کمتر از نود و یک روز بدهد، در این موارد دادگاه به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس حکم می‌دهد.

/ 0 نظر / 8 بازدید