برتری پسرها نسبت به دختر ها !

یک پسر اگه تا آخر عمرشم ازدواج نکنه هیچکی نمی تونه بهش چیزی بگه چون حتی تو سن 50 سالگی هم میتونه بهترین کیس ها رو داشته باشه ولی امان از روزی که یه دختر بشه 30 سالشو شوهر نکرده باشه!...

- یک پسر اگه همزمان 5 تا زن هم داشته باشه هیچکی نمی تونه بهش چیزی بگه ولی امان از روزی که یه زن شوهر دار .......

- یک پسر اگه طلاق بگیره بهش هیچی نمی گن و بد هم نگاش نمیکنن ولی به دختره میگن مطلقه و ... اوه اوه بد نگاه کردن که حداقل قضیه ست...!

- یک مرد اگه زنش بمیره همه میگن آخی بیچاره زنش ولی اگه یه زن شوهرش بمیره بازم میگن آخی بیچاره زنش!!

- همه پیرمرد های جذاب زیادی رو سراغ دارند ولی شما پیرزن جذاب سراغ داری؟؟؟

- اگه با ضریب خطای 1 درصد یک پسر خوشگل و یک دختر خوشگل از تو خیابون بیاری و جفتشونو دونه دونه بفرستی حموم بعد اینکه بیان بیرون تازه میفهمی کی واقعا خوشگله!

... و اما: طبق آخرین تحقیقات دانشمندان نسل بشر نه موقعی که اتمسفر تموم شه و نه موقعی که سوخت خورشید تموم شه و نه در هیچ حالت دیگه ای منقرض نمی شه بلکه تنها موقعی منقرض میشه که لوازم آرایش تموم شه! چون دیگه چهره واقعی دخترها رو میشه و دیگه هیچ پسری خر نمیشه با دختری ازدواج کنه و بچه دار شن!

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
فرهاد پور كمال

به نام خدا ادمي تواناي رسانش الكترونيكي را دير زماني است كه شناخته است در سال 1948 توجه زيادي به خواص الكتروني مواد مثلا كار برد انها در طراحي تراشه سليسيم پيدا شد بين مكانيم رسانش در فلزات از يك سو ونيمه رساناها و عايق ها از سوي ديگر ا ختلافي اساسي بر قرار است. رسانندگي بيشتر نيم رسانا ها وعايق ها با افزايش دما سريعا افزايش مي يابد حال آنكه مقاومت فلزات اندكي وسپس ترجيحا كم مي شود . مشخصه ي فلزات ساختارنوارن آنهاست كه در آن بالا ترين نوارااشغال شده نوارا والانس فقط به طور جزيي پر است .ترازهاي اشغال شده به طورطرحواره باساير نشان داده شده اند در بعضي از فلزات مانند سديم درسديم شامل (3s)نوارهاي انرژي همپوشي مي كنند درنتيجه نوارهاي الكترون هستند همپوشي نوارهابه خواص فلزات مثلا در فلزات قليايي خاكي منجر مي شود اعضاي گروه: فرهاد پور كمالي.مصيب ملايي.علي قرباني.اميدمريدي