تستی برای سنجش فضولی!

این تست شامل 10 سوال کوتاه می باشد
لطفآ سوالات را بدقت بخوانید و امتیاز هر پاسخ را یاداشت کنید.
هرچه عدد امتیاز شما بیشتر باشد شما فضول تر هستید.
در حال عبور از جلوی منزل یکی از همسایگان که معمولاً صدایی از خانه آنها شنیده نمی شود، متوجه مشاجره پدر و مادر با یکی از بچه ها می شوید. به نظر شما این موضوع آنقدر جالب هست که بایستید و به دعوای آنها گوش دهید؟
وقت من بیشتر از این کارهای بی فایده ارزش دارد.(۰)
شاید چند دقیقه ای به حرفهای آنها گوش دهم. (۵)
(10 تا از کل جریان باخبر نشوم خیالم راحت نمی شود.(

وقت صحبت تلفنی با یکی از دوستانتان، مجبورید برای چند دقیقه پشت خط بمانید تا او به تماس تلفنی دیگری پاسخ دهد. زمانی که دوستتان برمی گردد، از او می پرسید چه کسی تماس گرفته بود؟

بله(10)
خیر(0)
پست اشتباهاً نامه همسایه تان را به منزل شما می آورد که عنوان خصوصی دارد، ولی درب پاکت قبلاً باز شده است. آیا نامه را می خوانید؟

بله(10)
خیر(0)
یکی از افراد حاضر در یک جمع دوستانه به آهستگی مشغول صحبت با تلفن همراهش است. آیا گوشتان را تیز می کنید تا ببینید جریان از چه قرار است؟

بله(10)
خیر(0)
آیا تا به حال درون کیف کسی را از روی کنجکاوی گشته اید؟

بله(10)
خیر(0)
دوستانتان به یک مهمانی دعوت شده اند که شما در لیست مهمانان نبوده اید، آیا صبح روز بعد از مهمانی با آنها تماس می گیرید تا درباره آنچه در مهمانی اتفاق افتاده سؤال کنید؟

بله(10)
خیر(0)
اگر متوجه روحیه افسرده یکی از دوستان و یا همکارانتان شوید، چه می کنید؟

منتظر می مانم تا اگر خودش مایل بود سر صحبت را بازکند.(۰)
( سعی می کنم به نحوی موضوع را به او ربط بدهم تا مسأله مطرح شود. (۵
آنقدر اصرار می کنم تا بالاخره دلیل ناراحتی اش را بگوید. (۱۰)
فردی که در وسیله نقلیه عمومی کنار شما نشسته، مشغول دیدن تعدادی عکس است. آیا کنجکاوی باعث می شود زیرچشمی به عکس های او نگاه کنید؟

بله(10)
خیر(0)
بطور اتفاقی کلمه رمز دسترسی به صندوق پست الکترونیکی یکی از دوستانتان را پیدا می کنید. آیا نگاهی به ای میل های او می اندازید؟

بله(10)
خیر(0)
در خیابان راه می روید که می بینید دونفر شروع به دعوا می کنند. آیا می ایستید تا ببینید موضوع چیست؟

بله(10)
خیر(0)

/ 0 نظر / 7 بازدید