حزب اعتماد ملی

اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی روز چهارشنبه اول آبان ماه درباره دبیرکل این حزب تصمیم‌گیری می‌کنند.

اسماعیل گرامی مقدم روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا، اظهار داشت: اعضای شورای مرکزی جدید حزب اعتماد ملی در جلسه روز چهارشنبه خود درباره دبیرکل حزب رای‌گیری می‌کنند.

وی درباره تعیین قائم مقام و سخنگوی حزب اعتماد ملی نیز تصریح کرد: سخنگو و قائم مقام در حزب توسط اعضا انتخاب نمی‌شوند؟ بلکه پس از تعیین دبیرکل ، وی اقدام به معرفی سخنگو و قائم مقام خود می‌کند.

گرامی مقدم افزود: مجددا تمام دفترها و کمیته‌ها درباره روسای خود تصمیم می گیرند. اعضای شورای مرکزی جدید حزب اعتماد ملی طی رای‌گیری روسای دفترها و کمیته‌ها و اعضای شورای مرکزی و... در روز بیست و ششم مهرماه ( جمعه گذشته) تعیین شدند.

بر اساس انتخاب اعضا، ‪ ۵۵‬عضو شورای مرکزی، ‪ ۶‬عضو علی البدل و سه بازرس حزب اعتماد ملی انتخاب شدند که ‪ ۲۱‬نفر آنان از مراکز استان‌ها و شهرستان ها به شورای مرکزی راه پیدا کردند. در این میان بیشترین رای مربوط به مهدی کروبی بود.

اعضای شورای مرکزی جدید حزب اعتماد ملی نخستین جلسه خود را اول آبان ماه تشکیل می‌دهند.

/ 0 نظر / 5 بازدید