تصاحب

دو دانش جوی رشته ی دکترای کامپیوتر در خیابان هم دیگه رو می بینند . اولی متوجه می شه که دومی یک دوچرخه ی بسیار نو و شیک به همراه داره . می پرسه : هی! عجب دوچرخه ی قشنگی ! از کجا آوردی ش ؟

دومی جواب می ده : خب ... دی روز از کلاس که برگشتم دختر همسایه که اخیرا ملکه ی زیبایی شده با این دوچرخه اومد توی خونه ی ما ، خیلی هیجان زده و شاد دوید به طرف من و تمام لباس هاشو درآورد و به من گفت که «هر چی» دلم بخواد می تونم تصاحب کنم ...

اولی می گه : واقعا انتخاب خوبی کردی ، لباس هاش به دردت نمی خورد .

/ 0 نظر / 6 بازدید