اغلب کودکان بزهکار در خانواده

مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها گفت: بررسی از وضعیت خانوادگی کودکان بزهکار نشان می دهد، اغلب این کودکان در خانواده ها مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. منصور مقاره عابد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بررسی از وضعیت خانوادگی کودکان و نوجوانان بزهکار نگهداری شده در کانون اصلاح و تربیت نشان می دهد، اکثر این کودکان در خانواده ها مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند و این امر یکی از عوامل تاثیر گذار در روی آوردن آنان به سوی اعمال خلاف شده است.
وی تصریح کرد: والدین این کودکان همواره با یکدیگر در حال مشاجره بوده و یا از هم جدا شده اند و این امری است که در میان اغلب کودکان و نوجوانان بزهکار مشترک است .مقاره عابد، همچنین با اشاره به تاثیر سطح سواد والدین در تربیت فرزندان، گفت: اغلب والدین کودکان و نوجوانان بزهکار کم سواد بوده و یا سوء سابقه دارند و توجه چندانی به تربیت، دوستان و معاشرت فرزندان خود نمی کنند و این امر عاملی شده تا کودکان و نوجوانان آنان به آسانی درگیر اعمال خلاف شوند.

وی تاکید کرد: برخی معتقد به جدایی این کودکان از چنین خانواده هایی هستند اما باید گفت جدایی کودکان از خانواده ها به طور حتم نمی تواند در تغییر نحوه تربیت کودک تاثیر گذار باشد، بنابراین ایجاب می کند که به دنبال حمایت مادی و بالا بردن سطح فرهنگ چنین خانواده هایی باشیم.مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها معتقد است: در خانواده هایی که آرامش حاکم نیست به طور حتم خلاف و بزهکاری نیز مشاهده خواهد شد اما انچه مهم است حمایت از این کودکان و والدین آنان است چرا که این کودکان محصول این جامعه هستند و حمایت از آنان امری ضروری است.

/ 0 نظر / 6 بازدید