کی میگه پیر مردا دوست ندارن فوتبال بازی کنن؟

میگن پیر شدی چرا مثل بچه ها میری تو کوچه فوتبال بازی می کنی می گم پیریم دردیه ها اگه این جوونا غر نزنن .میگن پیر شدن مثل از کار افتادنه میگم شما پیر شو اون با من !!! چی میگه؟میگن پیر که میشی همش یاد جوونی هستی میگم چه جلب من که یاد پیریمم :P می گن ......

/ 0 نظر / 5 بازدید