هرگز نگو...

هرگز نگو که دوست داری اگر حقیقتا بدان اهمیت نمی دهی.... درباره احساست سخن نگو اگر واقعا وجود ندارد .... هرگز دستی را نگیر وقتی قصد شکستن قلبش را داری... هرگز نگو برای همیشه وقتی می دانی که جدا می شوی... هرگز به چشمانی نگاه نکن وقتی قصد دروغ گفتن داری.... هرگز سلامی نده وقتی می دانی که خداحافظی در پیش است .... به کسی نگو که تنها اوست وقتی در فکرت به دیگری فکر می کنی.... قلبی را قفل نکن وقتی کلیدش را نداری

/ 0 نظر / 4 بازدید