کشش فرزندان به خانواده مادری بیشتر است

محققان دریافتند نزدیکی و وابستگی خویشاوندی فرزندان به خانواده مادری بیشتر از خویشاوندی پدری است.تحقیق صورت گرفته محققان دانشگاه تگزاس نشان داد، فرزندان به خانواده مادری شان علاقه بیشتری دارند.بر اساس این گزارش، در این تحقیق از شرکت کنندگان خواسته شد بین فرزندان خاله و عموی خود که در شرایط خطرناک قرار گرفته اند و زندگی شان در خطر است یکی را برای نجات دادن انتخاب کنند. نتیجه این تحقیق نشان داد، فرزندان خاله از بیشترین شانس برای کمک و فرزندان عمو از کمترین شانس برای نجات و کمک برخوردار شدند. بنابه این گزارش، محققان معتقدند به دلیل کشش خون مادری، فرزندان به خویشاوندان مادری اعتماد بیشتری نسبت به خویشاوندان بعدی دارند و این امر کاملا غریزی است.

/ 0 نظر / 4 بازدید